ATB KKST (Autorizované vzdelávacie pracovisko vyšších zváračských odborníkov v pôsobnosti Katedry kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre)
 
Ing. Róbert Drlička, PhD. IWE
 
Adresa pre poštový styk: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Adresa pracoviska: Nábrežie mládeže 1635/97, 3. poschodie, č. 11
E-mail: Robert.Drlicka(at)uniag.sk
Tel: +421 37 641 5685