Ponúkné služby

Katedra kvality a strojárskych technológií, ktorej súčasťou je Autorizované vzdelávacie pracovisko, ponúka vo svojich laboratóriách možnosť vykonať rôzne mechanické, metalografické a tribologické skúšky. Okrem toho ponúka aj necertifikované nedeštruktívne skúšanie materiálov a zvarových spojov metódami VT, PT, MT a UT.

Vďaka dlhoročnej špecializácii disponujeme odborníkmi, znalosťami a technológiami na návrh, prípravu, zhotovenie a testovanie návarov a vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami (napr. odolných voči adhezívnemu, abrazívnemu opotrebeniu) pre rôzne oblasti použitia (stavebníctvo, baníctvo, spracovanie odpadov, poľnohospodárstvo, špeciálna technika).

V laboratóriách zvárania ponúkame možnosť zhotovenia zvarov, prípadne zákazkovú výrobu zváraných konštrukcii. Sme vybavení strojmi a zariadeniami pre mechanické a tepelné delenie materiálov, obrábanie a tvárnenie, upínacími a polohovacími pomôckami zváracími zdrojmi s príslušenstvom, obsluhovanými kvalifikovanými pracovníkmi.

V neposlednom rade je možné využiť služby certifikovaných zváračských inžinierov pre činnosti podľa noriem STN EN ISO 14731, STN EN ISO 3834.

Vybrané ponúkané služby sú uvedené na stránke katedry.