Prípravné kurzy vyšších zváračských odborníkov

Naše pracovisko je oprávnené organizovať prípravné kurzy pre získanie kvalifikácie Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier a Európsky/Medzinárodný zváračský technológ podľa predpisov Medzinárodného inštitútu zvárania (IIW) a Európskej zváračskej federácie (EWF). Kurzy sú organizované spravidla raz ročne, podľa záujmu študentov a odbornej verejnosti, kontaktnou výučbou v prednáškových a praktických blokoch. Dĺžka trvania kurzu závisí od preferencií zúčastnených frekventantov a môže sa pohybovať od 2 mesiacov do 1 roka. Vyučujúcimi sú skúsení pedagógovia Technickej fakulty SPU, z iných univerzít (SjF STU Bratislava, MtF STU Trnava) a poprední odborníci z praxe. 

Organizátor: Autorizované vzdelávacie pracovisko vyšších zváračských odborníkov (ATB)  v pôsobnosti  Katedry kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre

Začiatok konania: po dosiahnutí minimálneho počtu uchádzačov na rozpočtované ceny kurzu, predpoklad február 2020

Plánovaný termín ukončenia: 11/2020 (podľa možností uchádzačov zúčastňovať sa výučby aj skôr, či neskôr)

Miesto konania:   Katedra kvality a strojárskych technológii TF SPU v Nitre, zasadačka, Nábrežie mládeže 1635/97, Nitra

Odborní garanti:      prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF

                                Ing. Róbert Drlička, PhD. IWE, vedúci ATB

 

Osoby zodpovedné za organizáciu:            Ing. Róbert Drlička, PhD. IWE,

                                                                  Robert.Drlicka(at)uniag.sk, +421 37 641 5685

                                                                  p. Júlia Mišečková

                                                                  Julia.Miseckova(at)uniag.sk, +421 37 641 4305

 

Prípravný kurz E/IWE

Prípravný kurz E/IWT

Prihláška do prípravných kurzov