Prípravné kurzy vyšších zváračských odborníkov

Po úspešnom ukončení prípravných kurzov v kalendárnom roku 2019, kedy všetci účastníci prípravných kurzov IWE a IWT zvládli písomné testy, ako aj ústnu skúšku, získali diplomy a certifikáty a boli zaradení do databázy certifikovaných osôb (https://www.vuz.sk/certifikacia-personalu-br-vo-zvarani-a-ndt), pripravujeme kurzy aj v kalendárnom roku 2020. Plánované otvorenie kurzov je 10.2.2020. Prihlásiť sa môžete e-mailom, telefonicky alebo osobne u Ing. Drličku (Robert.Drlicka(at)uniag.sk, 037 641 5685, pavilón MF, 3. poschodie, číslo dverí A11). Prihlášku do kurzov si môžete stiahnuť tu.

Bližšie informácie o vstupných podmienkach, platbe, obsahu a priebehu kurzu, ako aj postupovej a záverečnej skúške nájdete v časti Kurzy, prípadne na uvedenom kontakte.

Staňte sa aj vy jedným z desiatok úspešných absolventov kurzov a certifikovaným vyšším zváračským odborníkom. Buďte súčasťou širokej komunity odborníkov vo zváraní, oblasti s dobrou minulosťou a perspektívnou budúcnosťou.